Biografie

Alexandru ErmuracheAlexandru ERMURACHE

Formarea

1985-1992 Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chișinău, Moldova Bazele artelor plastice: pictură, grafică, anatomia plastică, compoziția, bazele armoniei cromatice. Tehnici aplicate: acuarelă, guașă, ulei.

1992-1999 Facultatea Arte Plastice, secția Grafică, Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Moldova Grafica de șevalet: compoziția, cromatologia, anatomia plastică, design grafic. Tehnici aplicate ale graficii de șevalet: ac sec, acvaforte, acvatintă, mezzotintă, lavis, gravură pe metal, xilogravură, linogravură, cologravură, litografie, acuarelă, guașă, tuș peniță.

Consacrarea

Din 1994 participă la multiple expoziții de artă plastică cu grafică, pictură, ceramică, hârtie manuală, fotografie artistică și instalații. Din 1996 a activat în cadrul mai multor tabere de creație din Moldova și România cu performans și artă conceptuală. Începând cu 1998 expune îndeosebi grafică de computer. Activează ca designer în domeniul poligrafic și web. Din 1999, elaborează design grafic, reviste, cărți, manuale, ilustrații de carte, identitate vizuală, panouri publicitare, afișe.

1999-2012 Director artistic, designer și machetator la editura-revista „Atelier” a UAP
1999-2002 Designer, machetator și ilustrator la editura Știința, Chișinău. Elaborarea produselor poligrafice, design și machetare. Coordonarea proiectelor editoriale. Pregătirea pentru tipar. Asistență și controlul de calitate a produselor imprimate.
2002 până la zi – Lector superior la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău. (Implementarea tehnologiilor moderne în artele vizuale. Prelucrarea imaginilor la calculator. Formarea creativ-artistică a studenților. Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.)
2002-2003 Designer în studioul de design „Cromart”
2003 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova
2012-2015 Președintele secției Grafică a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova
2007-2010 Lector superior la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice, facultatea Arte Plastice, catedra Grafica, disciplinele „Grafica la computer”, „Design grafic” și „Poligrafia”
Membru în juriu: „Bienala Internațională de Gravură”-2011, 2015, 2019 „Saloanele Moldovei”-2012, „Saloanele de carte”-2012, 2015, „Eminesciana”-2015, Expoziție concurs „Noi: tineretul creator”- 2016
2018 Vice președinte, Asociația de caligrafie DACII

 

Expoziții personale

2016 „Aripa Luminii”. Muzeul de istorie, etnografie și artă. Cimișlia. Republica Moldova
2018-2019 „Refl.exe”. Expoziție de grafică digitală. Biblioteca Naționala, Colecția de Artă și Hărți Chișinău. Republica Moldova
2022-2023 „Metafore vizuale”. Expoziție de grafică digitală. Centrul expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău. Republica Moldova
2023 „Meditație”. Expoziție de grafică digitală. Teatrul Național „Eugene Ionescu” Chișinău. Republica Moldova

 

Expoziții reprezentative / internaționale

1996 „Kilometrul 6”, Centrul expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău
1997 „Pune ochiul”, Expoziție de fotografie, Centrul de Artă Contemporană KSA:K, Chișinău
1997 Expoziție, Baia Mare, România 1997 Expoziție, Negrești Oaşi, România 1998 „Art Obiect”, instalație și obiect, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău
1998, 2002 Trienala de Grafică Mini-Print, Tochio, Japonia
2002 Arta nouă, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău
2002, 2003 „Noi: tineretul creator”, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău
2002-2006, 2012 Saloanele de primăvară, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău
2003 Nudul: orizont cultural / semnificativ / configurări, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău
2003 Pretendenți la titularizare, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău
2003 „Al 9-lea Pod”. Expoziție organizată de grupul Oberliht, Tighina / Dubăsari / Râbniţa
2003 „Acasă”, București, România 2004 Expoziție organizată de grupul Oberliht la Alianța Franceză, Chișinău, RM
2005, 2020 Expoziție dedicată lui M. Eminescu, „Eminesciana” Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău
2005 Expoziția „Aniversarea a 20-ani ai Facultății Arte Plastice a Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice din Moldova”
2006 Expoziția de fotografie „Limba noastră cea română”, Uniunea Scriitorilor, Chișinău, RM 2006 Expoziția „Punct EDU” MESO, VVVV. (proiect organizat de CSAK) Sala de expoziție a Colegiului „A. Plămădeala”.
http://art.md/2005/06_edu.html
http://vvvv.org/tiki-index.php?page=WorkshopChisinau
2006 Expoziția de fotografie „Intervenții”, Oberliht. Alianța Franceză, Chișinău, RM
2009, 2015 „Saloanele Moldovei”, Chișinău-Bacău, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP
2010 „Saloanele de toamnă”, Chișinău, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP
2011 „Bienala Internațională de Gravură” ediția II, Chișinău, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP
2012 „Salonul profesorilor” ediția I. Universitatea Pedagogica de Stat „I. Creangă”
2017 Expoziție republicană de Grafică Digitală. Facultatea Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă”
https://arte.upsc.md/simbioza-artelor-graficii-digitale-muzicii-si-designului-vestimentar/
2019 „Bienala Internațională de Gravură” ediția VI, Chișinău, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP
2021 Bienala Internaționala de Pictură. Ediția VII. 2021. Chișinău.
http://www.bipchisinau.com/2021/participanti-2021.php
2021 Salonul internațional al profesorilor de arte vizuale. Ed. XX. Galeria „N. Tonitza” Iași, România.
2023 Expoziția „Ziua Națională a Culturii”, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău.

Tabere de creație / simpozioane

1996 „CarbonART”, Tabăra Internațională de Artă Contemporană, Sadova, RM
1998 „Arta ca Resursă”, Tabăra internațională de artă Salina 98 Turda, România
1998 „Exil”, Tabără de ceramică, Chișinău, RM 2003 „Paper-Art” Chișinău, RM
2006 „Plein-Air” Butuceni, RM
2011 Tabăra internațională de creație „Dan Platon” ediţia VI. Breaza. Organizator Casa de Cultură „I. L. Caragiale” Ploiești, România
2015 Tabăra de creație „Hagi-Curda”, ediția 1-a desfășurată în satul Camîşovca r. Ismail, Ucraina

Participări la festivaluri / concerte

2008 Festivalul de muzică de autor „Товарищ Гитара” Turunciuc 2008 Concert de binefacere pentru sinistrații în urma inundațiilor. Scena cinematografului Odeon, Chișinău 2008 Concert de muzică de autor. Chișinău, Palatul feroviarilor / 22 decembrie 2009 Recital la ghitară, Biblioteca de Arte, Chișinău / 12 iunie

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

A elaborat materiale promoționale, cataloage și broșuri pentru facultatea Arte Plastice și Design a UPS Creangă 2004, 2007, 2009, 2013, 2015-2017.
2006 Workshop în cadrul proiectului „Intervenții”. Tema: „Fotografia și tehnicile digitale”.
2007 Designul și machetarea a 2 dicționare pentru copii la editura Litera „Dicționar explicativ ilustrat, clasele I-IV” 328 pagini. Ilustrat de Serghei Samsonov. „Primul meu dicționar” ilustrat de Igor Hmelniţchi.
2007 Lecție deschisă și elaborarea textului de lecție la metodica predării graficii asistate la computer. Tema: „Elaborarea plasei modulare și structurarea machetei de principiu”
2008 Seminar la Universitatea de Stat în cadrul programului Colocviului inter-universitar „Cartea pentru copii: fond, forma, valoare” cu tema „Designul cărții pentru copii versus provocările erei digitale” la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM
2008 Prezentare „Grafica și fotografia – intercalări, tendințe și tehnologii” în cadrul secției de grafică a UAP Chișinău, Biblioteca de arte, 19 decembrie
2009 Pregătirea materialului foto, designul posterului și pliantului pentru expoziția „În Amintirea celor deportați în Siberia”.
Din 2011 promovează facultatea Arte plastice și Design a UPS „I. Creangă” pe situri de socializare, Facebook, Google Plus, Youtube etc.
2011 Designul și machetarea revistei „Atelier – cultura, mediu, patrimoniu” 64 pag.
2011-2012 activează la elaborarea designului, machetarea și ilustrarea revistei pentru copii „Amic”.
În 2011 a elaborat designul catalogului Bienalei Internaționale de Gravură, ediția II. 2011.
În același an 2011 elaborează designul cărții „Artele Plastice din Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor 1940-2000” autorul cărții Victoria Rocaciuc.
2011-2013 Lucrează la elaborarea proiectului de studii pentru animație în cadrul Facultății de Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”.
2013 Elaborează designul broșurii și materialelor promoționale în cadrul expoziției personale a pictorului Pavel Guțu.
2013 Prezentare-Workshop cu suport vizual la Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”, tema: „Intercalarea graficii cu tehnologiile digitale moderne”.
2015 Lecție de prezentare la Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă” (pentru profesori) Social Media, Situri de Socializare și rolul lor în promovarea Artelor Vizuale. (tipuri de situri, raporturi și grupe de interes, proiecte, produse, activități culturale, evenimente, cerințe, posibilități, mediatizare, promovare. Utilizarea internetului în procesul de studii.)
2015 Elaborează designul și machetarea catalogului Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” – 75 de ani.

Premii / distincții / titluri onorifice

2004 Premiul „Virtuosus”
2008 Certificat cu nominația „Simpatia noastră”
(la festivalul de muzică de autor „Товарищ Гитара” Turunciuc 2008) studioul UVS Master
2020 Premiul I, în cadrul expoziției „Eminesciana”, organizată la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” al UAP din Republica Moldova
2023 Premiul I, acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova în cadrul expoziției „Ziua Națională a Culturii”, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” al UAP din Republica Moldova.
URL – http://arta.md/ro/article/premiantii-expozitiei-concurs-ziua-nationala-a-culturi-2023

Achiziții în colecții de stat

Muzeul de Arte Plastice, Chișinău, Moldova. România, Rusia, Japonia, Polonia

Colecții particulare

Moldova, România

Bibliografie

  • CarbonART. Catalogul Taberei Internaționale de Artă
  • Kilometrul 6. Catalogul Expoziției de Artă Modernă
  • Revista Atelier, nr.1-2, 1999, nr. 3-4, 2002
  • Salina 98. Catalogul Taberei Internaționale de Artă
  • Catalogul, 25 ani ai Facultății Arte Plastice și Design, a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
  • Catalog „Московский Международный Художественный Салон ЦДХ 2005 Cреда обитания”
  • Catalogul Bienalei Internaționale de Gravură, ediția II. 2011
  • Catalogul Bienalei Internaționale de Gravură, ediția VI. 2019
  • Școala din Izbiște 125 ani. Raza de lumină a satului. 2019. Zaharia Verdeș

Pagini web / social media

http://ermurache.com/
http://ermurache.arta.md/
http://alexandruermurache.blogspot.com/
http://alexandruermurache.deviantart.com/
http://arhiva.art.md/ermurache

LinkedIn
Facebook
Youtube
cgsociety.org

 

Comentariile sunt închise.