Tipografica

Linkuri despre tipografică, designul grafic, machetare,
Clasificarea și specificări de caractere/ garnituri de font
Principii de aplicare a fonturilor

Translate »