Design grafic

Design este un cuvânt care înseamnă proiectarea unei concepții, organizare vizuală. Termenul de ”DESIGN” a apărut în 1851, în legătură cu complicatele realități ale producției industriale. Designul este un limbaj care permite de a organiza timpul și spațiul sub diverse aspecte; vizual, estetic, funcțional, ergonomic, tactil, emotiv, interesant, distractiv, inovativ, productiv, promoțional, etc. În linii mari designul este procesul de organizare a elementelor care pot reflecta o idee vizualizată. Designul își are rădăcinile în grafică, unde subiectele desenate capătă linie, ton, culoare, forme organizate în spațiul vizual. Design se numește metoda de creație, procesul și rezultatul proiectării tehnico-artistice orientate spre armonizarea înaltelor calități funcționale și înaltei valori estetice ale produselor uzuale, proceselor de activitate umană, spațiului ambiental și mediului informațional. Astfel, designul este un proces de activitate de proiectare și creație a unui obiect nou și, concomitent, un rezultat al acestui proces. În toate manifestările sale designul urmărește scopul de a îmbina funcționalul cu esteticul (prin culoare, formă, prin cuvinte, manifestări, prin simbolică informațională etc.), a îmbunătăți atât performanțele cât și aspectul produselor, a ridica nivelul calității vieții și comunicării interumane. Designul este un gen specific de activitate proiectantă, care întrunește creația obiectual-artistică cu practica de inginerie întemeiată științific. Activitatea de proiectare tehnico-artistică a obiectelor uzuale și a spațiului ambiental este orientată spre constituirea calităților superioare atât în aspect funcțional cât și în cel estetic. Scopul final al acestei design-proiectări este de a realiza maximal idea constructivă a obiectului, argumentată din punct de vedere tehnic, într-o formă expresivă, de o înaltă valoare artistică. Obiectivele designului sunt orientate spre crearea produselor în care va fi găsit echilibrul între funcționalitate, durabilitate, economicitate, ergonomicitate și frumusețe. Designul este un factor mereu prezent în civilizație, el constituie un mijloc important de înnobilare și ameliorarea condițiilor de muncă și de viață a omului, având o menire socială profund umanizatoare. Acest fapt a condiționat apariția noțiunii de „umanism tehnologic”. S-a format și o știință interdisciplinară – Sociologia designului, orientată spre derularea unui studiu asupra menirii designului în cadrul social. Activitatea industriei designului poate fi definită ca o armonizare a relației dintre oameni și obiecte, ambianțe și mesaje cu care aceștia vin în contact, exercitând o influență pozitivă asupra calității vieții. Designul are multe ramificații și domenii, fiecare din ele avându-și istoria proprie. Ca proces designul implică multe cunoștințe în fiecare domeniu separat. Este greșit, să se interpreteze că orice pictor este designer. Designul se studiază în mod mai special deoarece fiecare tip de design are limbajul specific, și abilități care trebuie însușite pe parcursul studierii și aplicării în practică. Designul reflectă timpul și cultura. Uneori el poate fi pretențios, alteori stingher, flexibil, impunător, funcțional, creativ, estetic, în dependență de cerințe, abilități și experiența artistului Designer. Designul implică cunoștințe, concentrare, efort, interes, perseverență, atitudine, răbdare, creativitate, și măcar un pic de talent.

 

Clasificarea tipurilor de DESIGN:
· Design arhitectural
· Design industrial
· Design ambiental/ de mediu
◉ DESIGN GRAFIC
· Design vestimentar
· Design mobilier
· Design de lumini
· Design de bijuterii/ giuvaiergerie (este definit și ca artă decorativă)
· Design biologic/ biologie sintetică
· Design experimental
· Design de sunet
· Design culinar

 

DESIGN GRAFIC – Ramificarea
1) Design informativ (comunicativ)

· Tipografica (designul literelor, caractere, text, ansamblu textual, etc.)
· Infografica (panouri informative, tabele, diagrame, mascote, exerciții, etc.)
· Identitatea vizuală (logotip, marcă, sigla/semn/simbol de identitate, pachetul mic, pachetul mare, brand, brandbook, monograme, etc.)
· Publicitate stradală (panouri publicitare, afișe, titluri de comercializare, etc.)
· Design poligrafic (produse pentru imprimare: cărți, reviste, periodice, pliante, ambalaj, calendare, afișe, etichete, diplome, certificate, etc.)

2) Web design
3) Design interfață (programe, softuri pentru telefoane mobile, panouri de control, jocuri, etc.)
4) Design media
5) Design interactiv (tel. mobil, mașini, spații interactive, etc.)
6) Designul jocurilor digitale (personaje, locații, elemente, etc.)
7) Designul personajelor/elaborarea (jocuri, televiziune, corporativ, etc.)
8) Design animat (animarea produselor, de procese, pentru televiziune, etc.)

 

Formarea profesională în design
Specialitatea designer este o specialitate extrem de flexibilă și amplă. Ce face designerul? Designerul în primul rând observă, analizează, apoi imaginează, schițează, modelează, machetează și prototipează. Designerul trebuie să aibă o viziune largă asupra lumii ce îl înconjoară pentru a o putea modela. Designerul este vizionarul de care orice producător are o nevoie imperativă pentru a putea evolua și inova. Designerul trebuie să posede cunoștințe artistico-estetice avansate, extinse în domeniul artelor plastice și design-ului din punct de vedere teoretic și practic (ce ține de elaborarea produselor plastice, lucrărilor de creație plastică, proiectelor de design etc.). Concomitent designerul trebuie să realizeze conexiunea dintre competențele în domeniul artelor și designului cu cele din alte discipline aferente: inginerie, ergonomie, economie, marketing etc. Designerul trebuie să fie capabil a defini probleme complexe de design, a elabora soluții de rezolvare ale acestora, a realiza proiectul și documentația necesară fabricării produsului sau proiectării procesului.
Translate »